Buurt bestuurt

Wat is Buurt Bestuurt?

 

Buurt Bestuurt wil een andere manier van werken zijn. In het verleden voerden de overheidsdiensten hun werk uit op basis van wat zij vonden dat nodig was. Een probleem werd opgelost door de dienst zelf op basis van wat zij goed vonden, zonder de bewoners er bij te betrekken. Dat kon leiden tot situaties waarbij de overheid ergens veel geld in stak om een probleem op te lossen en de bewoners niet het gevoel hadden dat ze er iets mee opgeschoten waren.

Buurt Bestuurt probeert op het gebied van Leefbaarheid en Veiligheid bewoners zelf hun top 3 van problemen te laten benoemen en met de bewoners na te denken hoe het probleem het beste opgelost zou kunnen worden. Tussen de professionals en de bewoners worden afspraken gemaakt wie wat doet en hoe de resultaten van de aanpak gedeeld worden.

Voordelen van de aanpak zijn:

  • De overheid weet wat de problemen van de bewoners zijn
  • Samen (professionals en bewoners) nadenken over oplossingen voor een probleem
  • Er worden heldere afspraken gemaakt wat professionals doen en wat de bewoners doen
  • Bewoners worden actief betrokken bij de aanpak en worden geactiveerd
  • Bewoners en professionals kennen elkaar en kunnen elkaar makkelijk aanspreken

Oorspronkelijk is gestart met een Buurt Bestuurtgroep voor Tussendijken-west. Daar is al snel Spangen boven aan toegevoegd. Want gaandeweg bleek dat de besproken pijnpunten steeds meer over de Mathenesserweg gingen. Dit is de weg die de beide buurten scheidt en waar de prioriteiten voor het oprapen lagen.

De afgelopen twee jaar heeft deze groep zich tot Buurt Bestuurt Mathenesserweg gevormd. De eerste tijd kwam de groep om de zes weken bij elkaar, nu 4 keer per jaar.

Wilt u betrokken worden bij Buurt Bestuurt? Neem contact op met geboedsnetwerker Frank Franke (rf.franke@rotterdam.nl).

De foto’s uit het filmpje zijn van de BB groep Mathenesserweg.

Vergaderingen

Buurt Bestuurt Mathenesserweg verslag 28 mei 2018