Een nieuwe Mathenesserweg

De schietpartij op zondagmiddag 18 oktober 2015 was voor de bewoners van de Mathenesserweg de druppel die de emmer deed overlopen. Na jarenlange geluidsoverlast van bezoekers van culturele stichtingen, hangjongeren, drugshandel, verpaupering en vervuiling van de straat, was deze schietpartij op klaarlichte dag de aanleiding om als bewoners een aanpak van de overheid af te dwingen.

Mathenesserweg Rotterdam: nieuw elan voor een oude stadsstraat from BuroB on Vimeo.

Op de eerste bewonersbijeenkomst, die plaats vond op 3 november 2015, werd met wijkagent Hans Hoekman afgesproken dat de meest overlast gevende stichtingen aangepakt zouden worden.  In maart 2016  werd Danielle van den Heuvel als Stadsmarinier aangesteld. Ze zag de Mathenesserweg als “verweest, anoniem maar met zoveel potentieel!”

Onder haar bezielende leiding werd samen met de bewoners een plan van aanpak geschreven en uitgevoerd. De film “Mathenesserweg, nieuw elan voor oude stadsstraat”  is een uitvloeisel van het plan van aanpak en geeft de richting aan.

Het rapport van het architectenbureau Steenhuis en Meurs concretiseert de invulling (rapport, 11 MB) en tenslotte geeft het plan van aanpak van Danielle van den Heuvel (plan) het voor bewoners handen en voeten.

Kijk ook eens op de website bospoldertussendijken.nl voor nieuws over de wijk.