Gebruiksaanwijzing gevelonderhoud

Het historische gevelbeeld van de Mathenesserweg is het behouden waard en heeft goed onderhoud nodig. De gemeente Rotterdam heeft deze Gebruiksaanwijzing Gevelonderhoud Mathenesserweg laten opstellen om alle pandeigenaren te stimuleren het onderhoud van de gevels op een gelijke manier uit te voeren. Op deze pagina vind u per type en adres een gebruiksaanwijzing. Klik op de link bij uw adres en download de pdf met de juiste gebruiksaanwijzing. 

Wie over de Mathenesserweg loopt en goed kijkt, kan de geschiedenis van de straat aan de gevels aflezen. De Mathenesserweg is bijna een eeuw geleden ontworpen en gebouwd als één geheel met de intentie om dit deel van Rotterdam–West grootstedelijke uitstraling en de bewoners een prettige woonomgeving te geven.

De allure van destijds is niet meer altijd even goed zichtbaar en merkbaar. Daarom is de gemeente samen met vooral de ondernemers, eigenaren en bewoners in de straat al enige tijd bezig om de straat weer een deel van de uitstraling van begin 20e eeuw terug te geven. Dat gebeurt niet alleen door het benadrukken van de architectonische kwaliteit maar ook het versterken van woonfunctie en bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte.

Ondernemers, pandeigenaren en bewoners kunnen hier aan bijdragen door bij verbouwingen en onderhoud rekening te houden met de ideeën en uitgangspunten uit het verleden. Dit levert behalve een mooiere en prettigere straat ook vaak waardevermeerdering op. In deze handleiding vindt u voorschriften, suggesties en handleidingen om uw vastgoed en de straat als geheel beter te maken. Hiermee werken we samen aan een toekomstbestendige Mathenesserweg.

Type gevels  

Geveltype A
Mathenesserweg 151-157 en 88-124

Geveltype B
Mathenesserweg 87-109

Geveltype C
Mathenesserweg 53-57, 65, 119-121 en 48, 52, 56-62, 84, 86, 126
Geveltype D
Mathenesserweg 33-51, 59-63, 67-75, 77-85, 111-117, 34-46, 50, 54, 64-82, 128


Geveltype E
Mathenesserweg 123-149

Geveltype F
Mathenesserweg 88-126

Geveltype G
Mathenesserweg 33-65, 77-125 en 78-86

Geveltype H
Mathenesserweg 34-76

Geveltype I
Mathenesserweg 65-75

Geveltype J
Mathenesserweg 127-157 en 128

Geveltype K
Mathenesserweg 65, 77-85 en 111-125

Geveltype L
Mathenesserweg 33-63 en 34-86

Geveltype M
Mathenesserweg 67-75 en 126

Geveltype N
Mathenesserweg 127-157 en 128

U kunt ook de volledige gebruiksaanwijzing (54MB) voor de hele Mathenesserweg downloaden. Hierin vind u een algemene inleiding en toelichting op de hele straat én alle gebruiksaanwijzingen voor de hele straat.

Huisnummerregister