Actie! Mathenesserweg Verkamert

Sinds 2 jaar doet zich een nieuw verschijnsel voor op de Mathenesserweg; hele panden (alle verdiepingen van een huisnummer) worden door beleggers of projectontwikkelaars opgekocht om vervolgens “verkamerd” te worden. “Verkameren” is het opdelen van een normaal woonhuis in zoveel mogelijk kamertjes die aan losse individuen kunnen worden verhuurd, wat uiteraard meer geld oplevert.

Het verkameren begon op de Mathenesserweg met de aankoop van nummer 98 door Flinq vastgoed BV*, een vastgoedontwikkelaar uit Amsterdam, die het authentieke huis met marmeren schouwen, schuifdeuren met geslepen glas en originele plafonds in rap tempo helemaal stripte. Dit gebeurde in opdracht van belegger Arco Bakker, die (ook) vanuit de Amsterdamse Batjanstraat 13 opereert onder verschillende namen (o.a. Urbanic Netherlands en Kneet Vastgoed).

Na het strippen van de woning begon de opbouw: twee slaapkamers in de kelder, twee slaapkamers op de benedenverdieping met aan de voorkant een woonkeuken vormen de eerste wooneenheid. Op de eerste verdieping creëerde Flinq de tweede wooneenheid met twee slaapkamers achter en een woonkeuken aan de voorkant. De derde wooneenheid zit op de derde en vierde verdieping met 5 slaapkamers en een woonkeuken. Op dit moment wordt dit pand bewoond door 13 personen (twee woongroepen van samen 11 bewoners en een appartement van 2 huurders.

Al snel na de aankoop werd ook nummer 112  door dit Amsterdamse vastgoedbedrijf uit de Batjanstraat aangekocht en een paar maanden terug nummer 120. Allemaal aangekocht om te verkameren. Voor nummer 120 is ook een extra verdieping op het dak aangevraagd. Kennelijk heeft onze Mathenesserweg voor deze belegger ideale winst-omstandigheden en lijkt er geen reden om de ingezette weg naar meer studentenhuizen te veranderen.

In veel steden is dit verkameren van woningen verboden. In Rotterdam ook, maar de Amsterdammers hebben een maas in de Rotterdamse regels gevonden. Ze noemen elke wooneenheid een woongroep en dan gelden er andere regels.

Drie is teveel.

De Bewoners Organisatie Mathenesserweg (BOM) is ongelukkig met deze ontwikkeling. Zij vindt drie van  deze woonvormen op zo’n klein stukje straat te veel en gaat met acties de druk op de politiek verhogen om de mazen in het net te repareren.

Zonder goede wetgeving lopen we de kans dat:

 • Deze vastgoedjongens nog meer panden op kunnen kopen omdat ze ver boven de marktwaarde bieden. Nummer 98 werd door hen voor 630.000 euro gekocht, nummer 120 voor 610.000 euro. Meer dan een particulier kan bieden!
 • Grote herenhuizen voor eens en altijd door de verkamering ongeschikt worden om later bewoond te kunnen worden door gezinnen.
 • De druk op parkeerruimte  voor auto’s, fietsen en afvalcontainers nog groter wordt dan die nu al is.
 • De geluidsoverlast in de straat toeneemt.
 • De sociale cohesie in de straat door snellere doorstroming van bewoners verloren gaat
 • De betrokkenheid van bewoners bij de straat afneemt. Een gezin dat hier een huis koopt, heeft meer met de straat dan een student die hier tijdelijk woont.

Wat stelt de BOM voor?

In december vergadert de politiek hierover.

 • Wij willen in de gemeentelijke verordening een vergunningstelsel voor woonvormen waarbij gekeken wordt naar het aantal woonvormen die er al in (een deel van) die straat zijn en naar de draagkracht van de straat.
 • Betere regelgeving tegen verkameren. Jaren geleden hadden we in de buurt de verkamering ten behoeve van de huisvesting van bewoners uit het Oostblok. De politiek heeft toen met man en macht de regels aangescherpt om verdere overlast en verkamering en slechte huisvesting tegen te gaan. Dat wat in het verleden mede door inzet van regelgeving door de gemeente Rotterdam is afgenomen en tegengegaan is nu met de huidige regels helaas weer mogelijk.
 • De gemeenteregels voor verkamering (geen sloten op de kamerdeuren, slechts een keuken e.d.) zijn door de gemeente nagenoeg niet te controleren.
 • Het begrip woongroep is op zichzelf geen probleem. Maar het moet wel een echte woongroep zijn en ook makkelijk te controleren zijn. Nu wordt het etiket woongroep gebruikt om veel studenten in een pand te stoppen.

Wat gaat de BOM doen?

 • Met deze flyer willen we alle bewoners van de Mathenesserweg informeren over wat er speelt op de weg
 • We vragen de bewoners van de Matheneserweg te laten zien dat zij onze doelen steunen door de poster die binnenkort verspreid wordt, duidelijk zichtbaar voor het raam te hangen
 • We zullen rond nummer 120 spandoeken ophangen en borden in de straat om mensen te attenderen op de situatie
 • Zaterdag 30 november om 11.00 uur** willen we een korte manifestatie houden voor nummer 120, waarbij we de pers uitnodigen en de gemeentelijke politici een rondleiding geven.

 

Meer informatie of meedoen?

Stuur een mailtje naar: onzemathenesserweg@gmail.com

Versie 2 (27 november)

 

* Flinq Vastgoed heeft per email gereageerd en dat ze open staan voor een gesprek met BOM. Flinq verduidelijkt in de email de volgden zaken:

“We sturen jullie dit mailtje om e.e.a. te verduidelijken, zodat er wat onjuistheden kunnen worden gecorrigeerd.

Allereerst valt er te lezen dat Flinq Vastgoed BV de nummer 98 heeft aangekocht. Dit klopt niet – nummer 98 is aangekocht door een van onze opdrachtgevers.

Ten tweede wordt Arco Bakker gelinkt aan Kneet Vastgoed. Dit is niet juist. Kneet Vastgoed is inderdaad gevestigd in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Batjanstraat 13, maar Arco Bakker heeft met dit bedrijf niets te maken. 

Ten derde is nummer 120 door Kneet Vastgoed aangekocht. Dit bedrijf heeft niets met Urbanic te maken. Het betreft dus simpel gezegd een andere eigenaar. Het pand bestaat reeds uit 4 appartementen en de eigenaar is voornemens deze op reguliere wijze te verhuren. Het klopt dat er een dakopbouw is aangevraagd voor dit adres. Dit is volgens ons in het verleden op meerdere plekken in de straat gebeurd.”

** Gewijzigd tijdstip, voorheen 10.30 uur