Nieuwsbrief Verduurzaming Mathenesserweg

 • Verduurzamen binnen je VvE
 • Zijn jullie bekend met VvE010?
 • Hoe zorg je dat je VvE naast behoud ook gaat verduurzamen? 
 • Kennis vergroten: Waar begin je? Tips voor subsidies en leningen
 • Verduurzamen en de energietransitie 2050
 • Wat houdt verduurzamen met het oog op aardgasvrij in?
 • Meer informatie

Afgelopen juni vond de Kijkdag Verduurzamen Mathenesserweg plaats. De presentatie gehouden door Joris Molenaar, de architect die betrokken is bij het gevelbehoud, kun je hier terugkijken. De Kijkdag werd bezocht door ruim 20 eigenaren/bewoners. 

Deze Nieuwsbrief is een vervolg op de Kijkdag en is bedoeld om het vuurtje van het verduurzamen weer wat op te stoken.

In deze Nieuwsbrief een bijdrage van Nathalie, over hoe je verduurzamen binnen een VvE kunt aanpakken. Daarnaast ook een blik op het grotere geheel van verduurzamen waar raampartijen waar we nu zo op focussen onderdeel van zijn.

Tot slot: voor de diverse acties die lopen/op stapel staan, zoeken zeker nog mensen met de volgende talenten:  

 • het mede-beheren van de website en 
 • het  interviewen van bewoners en dit omvormen tot leuke stukjes. 

Schroom niet op contact op te nemen als je overweegt om een actieve bijdrage te gaan leveren. 

Namens de werkgroep, Nathalie en Sabrina, veel leesplezier!

Verduurzamen binnen je VvE

Op de Mathenesserweg wonen we in appartementen en vallen we onder de wet- en regelgeving voor VvE’s. Standaard valt de buitengevel, zijmuren, het dak en de benedenvloer onder deze Vereniging van Eigenaren. Als eigenaar heb je hier direct mee te maken, als huurder is de eigenaar waar je van huurt onderdeel van een VvE. Verduurzamen binnen je VvE is nog niet zo evident. VvE’s hebben ‘behoud’ als taakstelling. Verduurzamen gaat een stapje verder, dat is ‘verbetering’. Dit vraagt om kennis en toewijding om binnen je VvE deze switch te maken. Hieronder een korte  weergave van wat ik heb opgestoken op een cursus vanuit VvE 010 over verduurzamen binnen een VvE. 

Zijn jullie bekend met VvE010?

VvE010 is een onafhankelijke adviespartij, opgericht door de gemeente, ooit met als doel om te zorgen dat zoveel mogelijk appartementen in een goed georganiseerde VvE kwamen. Nu is deze club vooral gericht op het adviseren over verduurzaming binnen VvE-complexen. Vanuit de gemeente zijn zij de toegang tot gratis cursussen, informatiebijeenkomsten, een subsidie- en leningenwijzer. En sommige subsidies worden ook actief door hen verdeeld. 

Mocht je nog geen lopende VvE hebben, zij kunnen je helpen om daar een start mee te maken.

Hun website is uiterst informatief. Zelf deed ik in september/oktober de cursus verduurzaming voor kleine VvE’s (we vielen daar net buiten met 9 appartementen, maar omdat er wel maar 7 eigenaren zijn kon ik hier bij aansluiten). Een echte aanrader als je het verduurzamen binnen je eigen VvE wil kickstarten. Voorafgaand volgde ik een webinar; dat was mijn opstapje naar meer. Deze webinar, Verduurzaming voor kleine VvE’s, wordt op 18 september opnieuw gegeven door VvE010. 

Je kunt laagdrempelig contact met ze zoeken, als je met de informatie op de website er niet helemaal uitkomt. 

NB: Het onderdeel stijlkenmerken, bezien vanuit het feit dat de Mathenesserweg valt onder beeldbepalende architectuur,  is echt iets dat je er zelf in moet brengen in het verduurzamingstraject, dat is je eigen extraatje die je dient te verzilveren. Bij de begeleidende architecten is hier zeker alle ruimte voor. 

Hoe zorg je dat je VvE naast behoud ook gaat verduurzamen? 

Mogelijk wil je binnen jouw VvE het voortouw nemen om verduurzamen stevig te verankeren in de VvE en te komen tot een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Met natuurlijk daarin ook vastgelegd: het behoud van de stijlkenmerken. Waarschijnlijk is jouw beheerder hier ook niet mee bezig. Zowel de beheerder als de andere eigenaren hebben vaak een zetje in de rug nodig. 

Hier volgen enkele tips hoe je dit kunt aanpakken:

 1. Breng je kennispeil op orde als het gaat om mogelijkheden voor subsidies en leningen. (daarover hieronder meer).
 2. Breng je kennispeil op orde t.a.v. toekomstgericht verduurzamen met het oog op de energietransitie 2050. Het is namelijk echt goed om als je aan de slag gaat met de raampartij ook het grotere geheel te zien. Denk aan koudebruggen, isolatieschil, etc. (daarover hieronder meer).
 3. Breng actief onderwerpen ter besluitvorming voor de agenda van de ALV (denk aan vastleggen dat voor jullie VvE de stijlkenmerken van de voorgevel behouden blijven bij onderhoud/renovatie.
 4. Laat afspraken vastleggen in een huishoudelijk reglement. Dit heeft meer status dan de notulen maar is niet zo ingewikkeld als het laten wijzingen van de statuten.
 5. Om de andere stakeholders mee te krijgen: zorg dat ze op maat informatie krijgen, onderzoek waar hun belangen liggen, kijk of in de plannen ieders belangen kunnen worden meegenomen (de een gaat op aan van het glas de in lood behouden, de ander van besparen op de energiekosten, de ander van het beter in de verkoop liggen van de woning, etc.). Heb begrip voor ieders standpunt en kijk of een ieder ‘bedient’ kan. 
 6. Is er een groot-eigenaar, zoals bij mij Havensteder, die het grootste breukdeel heeft): zorg dat je die eerst aan boord hebt met een principe-uitspraak voor de lijn die je wil uitzetten.

Kennis vergroten: Waar begin je? 

Hieronder wat basisinformatie om je op weg te helpen.

Tips voor subsidies en leningen

Voor verduurzamen binnen een VvE zijn Europese, landelijke en gemeente gebonden subsidies beschikbaar. Zie de website van VvE010 voor actuele informatie. Ook stelt de gemeente Rotterdam een verduurzamingslening beschikbaar tegen lage, niet commerciële rente. Zo’n lening is gekoppeld aan de VvE, dus niet aan de individuele eigenaren. Dit is een perfecte oplossing: je hoeft als eigenaar niet ineens een groot bedrag vrij te kunnen maken voor het verduurzamen, je hoeft niet te investeren in je pand. Voor een vaak niet al te grote afbetaling per maand aan de VvE, investeert de VvE. Als je verhuisd krijgt de nieuwe eigenaar een duurzamer pand en neemt daarbij de lening over. Ook hierover vind je de informatie bij VvE010. 

Verduurzamen en de energietransitie 2050

2050 – aardgasvrij. Het is nog ver weg. Voor mij betekent het m’n huis gereed maken voor de volgende generatie. Zoals je hierboven ziet zijn er nu volop kansen om met financiële support de verduurzaming aan te pakken. Bekijk vooral deze website van de gemeente voor meer informatie. 

De even nummers aan de Mathenesserweg vallen onder Bospolder/Tussendijken. Al vanaf 2018 is dit een wijk die door de gemeente Rotterdam met de hoogste voorrangsaanpak de overstap aan het maken is naar het doel 2050 aardgasvrij. De oneven nummers staan juist helemaal achterin deze planning van de gemeente. Of correcter: Spangen staat niet ingepland voor een zogenaamde gebiedsaanpak. Zie hier voor de kaart waarop dit is weergegeven, je kunt op deze site ook achtergrondinformatie vinden waarom de keuzes op deze manier gemaakt zijn.

Ik woon zelf op oneven, en ben niet bekend met wat de even nummers voor informatie hebben gehad, op welke manier zij geholpen gaan worden bij de transitie. Hopelijk wil iemand daar voor een volgende nieuwsbrief een stukje over maken, zodat de even nummers daar ook van kunnen leren. 

Wat houdt verduurzamen met het oog op aardgasvrij in?

 • Waar je nu een aanvoertemperatuur hebt van 80 graden, kun je prima een niet (goed) geïsoleerd huis verwarmen tot 20 graden. Toekomstige bronnen (denk aan verwarming met restwarmte, warmtepomp) komen met een aanvoertemperatuur tussen de 30-40 graden. Dit maakt het noodzakelijk om goed te isoleren. Wat is goed isoleren? Enkele tips:
 • Zorg voor een isolatieschil voor het gehele pand/alle panden (grond-dak-gevels-zijmuren): Bekijk of de kelder binnen of buiten deze schil moet vallen, neem de ruimte rondom je raampartijen mee in een isolatieplan.
 • Hef koudebruggen op (bijvoorbeeld balkons die doorlopen in de binnenvloer)
 • Dubbel, triple, HR+(++) etc: iedere optie is een verbetering. Per glassoort kun je kosten/baten (laten) berekenen. 

En verder:

 • Zonnepanelen loont altijd. 
 • Warmtepompen maken herrie, en zijn groot, te onderzoeken is of voor onze huizen de kelders handige plekken zijn voor een gezamenlijke pomp.

En ook nog dit:

 • De raampartijen van onze gevels zijn over het algemeen gemaakt van degelijk hout, onvervangbare kwaliteit. Als je dit zelf niet zelf behoudt bij het isoleren van de raampartij: zorg dat het hergebruikt wordt. Evenals het oude gebobbelde glas, dat is ook echt materiaal voor hergebruik. Misschien leuk voor een volgend item, als iemand uitzoekt waar je met deze materialen terecht kunt voor goed hergebruik. 

Voor mijn VvE sta ik op de lijst om een op maat verduurzaamingsadvies te krijgen van een architect, gesubsidieerd door de gemeente, via VvE010 toegekend (als vervolg op de cursus die ik bij ze volgde). Hierbij zal in detail duidelijk worden wat bovenstaande tips voor onze panden betekent, zowel technisch als qua kostenplaatje. Al deze acties moeten nog opgestart, maar als het rapport bekend is, zal ik zeker weer mijn kennis met jullie delen. 

Meer informatie?

Mocht je naast alle info in dit stukje en alle info op de diverse websites, wat meer informatie willen over organiseren binnen je VvE of het technische verhaal, subsidies, schroom niet, ik heb er kantjes over volgetypt bij de cursus, presentaties vol informatie. Je kunt via Jack mijn e-mail/telefoonnummer opvragen. 

Bovendien zijn we net een groep gestart die een brochure gaat maken met alle relevante informatie over stijlkenmerken, verschillende vormen van verduurzaming ( nieuwe kozijnen van hout of kunststof, dubbelglas in bestaande kozijnen, achterzetramen) prijzen hiervan en goede leveranciers.

Waar u ook bent in uw afweging: laat het ons weten. Wij leren veel van uw informatie en andersom ook. Zo komen we allemaal een stukje verder!

Bedankt voor het lezen en tot de volgende keer!

Email: onzemathenesserweg@gmail.com