Gebruiksaanwijzing gevelonderhoud Mathenesserweg klaar!

Het historische gevelbeeld van de Mathenesserweg is het behouden waard en heeft goed onderhoud nodig. De gemeente Rotterdam heeft deze Gebruiksaanwijzing Gevelonderhoud Mathenesserweg laten opstellen om alle pandeigenaren te stimuleren het onderhoud van de gevels op een gelijke manier uit te voeren.

Wie over de Mathenesserweg loopt en goed kijkt, kan de geschiedenis van de straat aan de gevels aflezen. De Mathenesserweg is bijna een eeuw geleden ontworpen en gebouwd als één geheel met de intentie om dit deel van Rotterdam–West grootstedelijke uitstraling en de bewoners een prettige woonomgeving te geven.

De allure van destijds is niet meer altijd even goed zichtbaar en merkbaar. Daarom is de gemeente samen met vooral de ondernemers, eigenaren en bewoners in de straat al enige tijd bezig om de straat weer een deel van de uitstraling van begin 20e eeuw terug te geven. Dat gebeurt niet alleen door het benadrukken van de architectonische kwaliteit maar ook het versterken van woonfunctie en bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte.

Ondernemers, pandeigenaren en bewoners kunnen hier aan bijdragen door bij verbouwingen en onderhoud rekening te houden met de ideeën en uitgangspunten uit het verleden. Dit levert behalve een mooiere en prettigere straat ook vaak waardevermeerdering op. In deze handleiding vindt u voorschriften, suggesties en handleidingen om uw vastgoed en de straat als geheel beter te maken. Hiermee werken we samen aan een toekomstbestendige Mathenesserweg.