BOM’s wensen voor de burgemeester en Stuurgroep Veilig

Door Daria Janssen-de Vrijer

Zoals veel lezers wel weten, heeft de Mathenesserweg regelmatig de aandacht van burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hij is er vaak te vinden voor een bezoek en voert actief beleid om de weg te verbeteren. Maar toen de burgemeester bewoners uitnodigde voor de stuurgroep Veilig in de Wijk, namen we deze uitnodiging met twee handen aan. Want er valt nog voldoende te verbeteren.

Voorzitter van de BewonersOrganisatie Mathenesserweg (BOM), Jack Bil, had de taak om onze presentatie te geven. Aanwezig was de burgemeester, wethouder, hoofd politie en anderen, zij zijn de mensen die belast zijn met veiligheid in Rotterdam. Na de presentatie van Jack, waren ook mensen uit de wijk Schans-Watergeus aan de beurt.

Voor Jack was het logische gedachte om eerst de positieve ontwikkelingen op de Mathenesserweg te noemen. Bijvoorbeeld:

  • bijna alle overlast gevende ‘culturele stichtingen’ zijn verdwenen,
  • geen gedoe en schietpartijen,
  • veel leegstaande winkels zijn omgebouwd tot woningen,
  • er ligt een prachtige gebruiksaanwijzing hoe we met het originele ontwerp van de gevels om moeten gaan,
  • het contact tussen bewoners onderling is groter geworden.

De bewoners hebben samen met de gemeente de schouders er onder gezet en het resultaat mag er zijn. Maar er zijn ook nog aandachtspunten, dingen die verbeterd kunnen worden in de straat. De bewoners hebben de hulp van de gemeente hier hard bij nodig. Jack noemde een paar concrete voorbeelden.

Winkels en wonigen

Winkels met een etalageraam zijn op meerdere plekken omgebouwd tot woningen. Dit levert met het grote etalageraam soms gekke situaties op. Bewoners en eigenaren moeten hier bij geholpen worden en op aangesproken worden. Bij de renovatie van panden, zowel winkels als woningen, is er een mooie kans om de oude stijl te herstellen. Er zijn regels, maar die worden niet altijd gehandhaafd door de gemeente.

Nieuwe bewoners

Er komen veel nieuwe bewoners bij op de weg. Het is echter een ongewenste ontwikkeling dat veel gezinswoningen doorprojectontwikkelaars worden opgesplitst, dit komt de sfeer en betrokkenheid niet ten goede. Het zou goed zijn als hier regelgeving voor komt. En om nieuwe gezinnen te trekken zou het mooi zijn als de WOM (wijkontwikkelingsmaatschappij) van enkele van haar huizen kluswoningen maakt. Dit zijn nu vaak slecht onderhouden panden, waar we klachten horen van bijvoorbeeld de studenten die er wonen.

Bedrijvigheid en verkeer

Er zijn bedrijven die zich hebben gevestigd om de Mathenesserweg maar dit kan veel beter. Er is bijvoorbeeld nog veel leegstand. Geef ondernemers zoals Maak – Rotterdam, ons troetelkindje, een kans want makelaars en woningcorporaties vragen nu al torenhoge prijzen. Met de winkels wordt het ook drukker op de straat. We horen de laatste tijd veel klachten over benauwdheid. Kan de gemeente onderzoeken hoe (on-)gezond de Mathenesserweg is?

Contact met handhaving en gemeente

We weten dat de gemeente achter de schermen hard bezig is maar de terugkoppeling hier over, wil nog wel eens ontbreken. Ook zijn er een paar contactpersonen gewisseld, we hebben bijvoorbeeld weer een nieuwe wijkagent. Dit is niet zo goed voor de continuïteit omdat ze weer moeten leren wat de problematiek is. Ook hebben we ondanks de ongetwijfeld grote betrokkenheid gemerkt dat de contactpersonen minder vaak te zien zijn in de straat. We vragen ons af of zij het misschien drukker hebben gekregen met andere dingen. Kan er door de gemeente gegarandeerd worden dat de Stadsmarinier haar klus echt mag afmaken?

Kortom, de Mathenesserweg zit in een goede stijgende lijn. Maar de bewoners vragen gerichte hulp van de gemeente om specifieke punten beter te maken. De hier boven genoemde punten verdienen aandacht, bewoners hebben er nog enkele op een rij gezet. Je kunt het in de uitgeschreven presentatie lezen.

Het werd een mooie avond in het prachtig gerenoveerde Prinses Theater en we kijken uit naar de volgende bijeenkomst.