Mathenesserweg in spanning!

Bewoners van de Matheneserweg kijken met spanning uit naar de gemeenteraadsvergadering van donderdag 12 december.  Die middag behandelt de raad de notitie “Verordening toegang woningmarkt”. Roepen zij daarmee een halt toe aan de beleggers die authentieke gezinswoningen verkameren?

Een aantal jaar geleden was er al overlast van bewoners uit het Oostblok die met te veel mannen in een huis woonden. De gemeente heeft dit aangepakt door de regels voor verkamering aan te passen. Nu hebben projectontwikkelaars een maas in de wet gevonden. Onder de noemer ‘woongroep’ worden nu de panden opgekocht en verkamerd om ze voor veel geld te verhuren aan studenten. De woningen worden rigoureus verbouwd aan de binnenkant. Glas-in-lood-ramen en marmeren schouwen gaan de container in en plafonds met sierlijk stucwerk worden eruit getrokken. Alle authentieke elementen die de jaren ‘30 huizen in de straat nog hebben, verdwijnen. Omdat de projectontwikkelaars bij het kopen meer geld kunnen bieden dan een doorsnee gezin neemt het aantal gezinnen op de weg af en het aantal verkamerde woningen verder toe. Met als gevolg minder sociale cohesie, meer geluidsoverlast en overvolle vuilcontainers.

Onder het motto “wij zijn geen melkkoe” voerden bewoners op 30 november actie en timmerden symbolisch een huis voor 13 studenten dicht.

In een gesprek met de bezorgde bewoners, erkende wethouder Kurvers het probleem maar kon weinig concrete toezeggingen doen. Ook in de commissie Wonen drongen alle commissieleden erbij de wethouder op aan de regels rondom woongroepen aan te scherpen en er in elk geval voor te zorgen dat er in de komende maanden geen panden meer aangekocht konden worden voor verkamering. Burgerraadslid Gerben van Dijk (CU) kondigde aan met moties en amendementen te komen om het probleem aan te pakken.

Morgen, donderdag 12 december 2019, zullen de bewoners zien wat alle moeite heeft opgeleverd; geen woorden maar daden!

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jack Bil van de Bewoners Organisatie Mathenesserweg, onzemathenesserweg@gmail.com.