Halt aan ongeremde verkamering van gezinswoningen

Dat is de titel van de motie die ChristenUnie-SGP Rotterdam samen met GroenLinks en Nida heeft ingediend tijdens het debat over de Verordening Toegang Woningmarkt. De motie werd met algemene stemmen aanvaard.

De motie was mede ingegeven door een bewonersactie aan de Mathenesserweg tegen de verdergaande verkamering van complete panden in de straat. Daar, maar ook op andere plekken speelt dat beleggers panden kopen, de woningen verbouwen en geschikt maken voor starters en studenten. Niet dat ChristenUnie-SGP iets tegen deze groepen heeft, maar juist deze woningen zijn vaak uitermate geschikt voor gezinnen. En als we niet opletten dan verdwijnen die gezinnen zomaar naar een nieuwbouwwijk ergens in de omgeving van Rotterdam. ‘Als we ondertussen op andere plekken voor veel geld wijken herstructureren en subsidie geven om woningen samen te voegen dan is het raar als je dit zomaar laat gebeuren’, zegt Gerben van Dijk, burgerraadslid namens ChristenUnie-SGP.

De actie van de bewoners, maar ook het inspreken in de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van bewoners Jack Bil en Wessel Reijnders zetten het nodige in beweging. In het debat maakte de wethouder duidelijk dat hij zowel met de WOM als met Flinck gesproken heeft. 

De WOM hanteert als uitgangspunt verkoop met zelfbewoningsplicht (tenminste 3 jaar) om zo speculatie te voorkomen. Flinq heeft toegezegd voorlopig niets te kopen aan de Mathenesserweg. Dat betekent niet dat er geen andere belegger zou kunnen komen, maar de wethouder zegde ook toe streng te zullen controleren en handhaven. Wat ChristenUnie-SGP betreft laat de wethouder hiermee zien dat hij oog heeft voor de zorgen van de bewoners en niet alleen luistert, maar ook in actie komt.

Elk huis waar een vierde volwassene wordt ingeschreven bezoek van Bouw- en Woningtoezicht en treedt ze indien nodig handhavend op. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de nieuwe indicatielijst om te toetsen of er sprake is van een duurzaam gemeenschappelijke huishouding. Zo valt een groepje studenten niet meer onder deze noemer. En als bewoners de indruk hebben dat er ergens iets niet pluis is, trek aan de bel! 

Voor nu zullen we het in de stad met dit instrumentarium moeten doen. De motie van ChristenUnie-SGP, GroenLinks en Nida roept de wethouder om verdergaande voorstellen voor andere maatregelen te komen en daar ook tempo mee te maken. Denk dan bijvoorbeeld aan een vergunning onder voorwaarden voor woongroepen, maximaal aantal woongroepen per straat of een minimale afstand tussen woongroepen. Maar ook onorthodoxe maatregelen zijn welkom. Komend voorjaar zullen voorstellen hiervoor naar de raad komen. 

Door Gerben van Dijk, burgerraadslid ChristenUnie-SGP Rotterdam

Links:

Motie ‘Halt aan ongeremde verkamering van gezinswoningen’

Voorstel Verordening Toegang Woningmarkt