Verkamering loopt spuitgaten uit

Door Jack Bil, namens BOM

Straten veranderen in de loop van de tijd. Foto’s uit het begin van de tijd van Mathenesserweg tonen een brede weg en bijna geen auto’s. Het moest het paradepaardje van de Nieuwe Tijd zijn.

Toen wij er in 1996 kwamen wonen, was er van de grandeur weinig meer over. Veel mensen snapten niet waarom wij op de Mathenesserweg gingen wonen: heroïnehoertjes tippelden over de weg, in de kelder van 111 was een basement van dominee Visser waar je met schone spuiten een shot kon zetten, er waren veel koffieshops, dealpanden en panden van huisjesmelkers waar mensen illegaal woonden. Mede door de inzet van veel actieve bewoners, pakte de overheid de problemen aan en verdween de overlast.

Rond 2010 was er weer een dieptepunt: bijna alle kleine winkeltjes in de straat hadden het loodje gelegd en waren overgenomen door mensen die onder het mom van een Culturele Stichting drugs dealden en illegaal gokken verzorgden. Ook toen hadden de bewoners al snel door dat het niet deugde maar duurde het lang voor de overheid iets ging doen. Pas na een grote bewonersbijeenkomst naar aanleiding van een schietpartij overdag, kwam er een stadsmarinier speciaal voor de weg. Nu zijn bijna alle dubieuze winkeltjes de straat uit.

Op dit moment speelt er een ander probleem in de straat; vastgoedbedrijven kopen onderhands hele panden op om ze vervolgens compleet te strippen, woningen te splitsen en zetten er liefst nog een opbouw op om er vervolgens woongroepen in te huisvesten. Waar ooit 2 of 3 gezinnen woonden, kunnen nu 15 tot 17 studenten terecht. En zonder goede wetgeving gaat dit verschijnsel gewoon door; vaste bewoners en gezinnen verdwijnen uit de straat en studenten nemen hun plaats in. Maar hierdoor verdwijnt ook langzamerhand de sociale cohesie in de straat omdat studenten vaak maar kort hier wonen en met heel andere dingen bezig zijn dan waarmee iemand die hier een huis heeft, bezig is. Je ziet het hier in onze straat ook gebeuren: de mensen die meedoen met de prikacties, het adopteren van containers, de groendag en (het opzetten van) de geveltuintjes zijn allemaal vaste bewoners.

In 2019 hebben we als BOM al eens geprobeerd dit verschijnsel op de agenda van het stadsbestuur te zetten door de deur van nummer 120 dicht te timmeren: het derde ‘woongroeppand’. Toen is erkend door de wethouder dat er geen woongroepen meer in de straat bij moesten komen. Maar met de aankoop van nummer 122 door de zelfde eigenaar als van nummer 120, zou dit toch het zesde woongroepppand in de straat worden. En voor nummer 105 zijn er ook woongroepplannen.

Net als in het verleden, moeten we nu als actieve bewoners in beweging komen en de overheid laten weten dat we dit geen goede ontwikkeling vinden. We hebben daarom deze brief naar de wethouder en de raad gestuurd. Bovendien staat er een gesprek met de heer G.J. Derikx over nummer 122 gepland. Wil je meedenken en meedoen, laat het weten. We denken nog na hoe we dit onderwerp meer in de publiciteit krijgen dus creatieve mensen zijn altijd welkom.

Nogmaals voor alle duidelijkheid: wij zijn niet tegen studenten maar willen een stop op woongroepen in de straat. Zodat er een goede mix van bewoners blijft.