Kijkdag Verduurzaming Mathenesserweg

De eigenaren van een woning op de Mathenesserweg krijgen een uitnodiging toegestuurd voor een Kijkdag Verduurzaming Mathenesserweg op 25 juni 2022 die is georganiseerd door de Bewonersorganisatie Mathenesserweg.

Deze dag is het resultaat van een groep actieve eigenaren en bewoners, de architectuurcommissie Mathenesserweg, die de afgelopen maanden aan de slag zijn gegaan met de vraag hoe de voorgevels van de woningen aan de Mathenesserweg verduurzaamd kunnen worden, met behoud van de stijlkenmerken, en natuurlijk het glas in lood.

De Kijkdag vindt plaats op 25 juni vanaf 10.00 uur bij Pameijer Buuf & Co, Mathenesserweg 26. Eerst is er een inleiding van Joris Molenaar, hij is architect en heeft de richtlijnen voor de gevels van de woningen opgesteld. Daarna gaan groepjes in 3 kijkrondes op locaties kijken naar de opties.

Zou je graag willen komen, of heb je vragen? Stuur een e-mail aan onzemathenesserweg@gmail.com. In het agendabericht is meer info te vinden.