De grandeur van de Mathenesserweg – dromen van behoud van dit Rotterdams erfgoed

Bijna 100 jaar geleden nam de directeur van het Rotterdams Woningbedrijf, August Plate, het initiatief tot een experiment. Hij wilde breken met de bestaande bouwpraktijken. Er moest onder regie van één architect een brede stadsboulevard komen die de moderniteit uitstraalde van de Nieuwe Tijd: een 750 meter lange toegangsweg van Schiedam naar het Rotterdams centrum: De Mathenesserweg.

Die architect werd Michiel Brinkman (o.a. het Justus van Effenblok), en na zijn voortijdige dood zette Leendert van der Vlugt (o.a. Van Nellefabriek en De Kuip)het werk voort. Illustere architecten die de Mathenesserweg haar voorname uitstraling hebben bezorgd. Wie nu door de Mathenesserweg rijdt, kijkend door de oogharen, of de bladeren van de reusachtige platanen waar de weg in de jaren twintig mee beplant is, kan dit zeker nog zien. Je ziet dat het blok als uitgangspunt is genomen, en niet het individuele woonhuis. Dit is zeer vernieuwend voor die tijd. Je ziet sjieke kozijnen en deuren, modern glas in lood, een uitgedacht kleurenschema, ramen zo gepositioneerd dat in alle huizen maximaal licht binnenkomt. Ieder blok net weer anders, maar alles klopt precies.

Eigenaren en bewoners van de Mathenesserweg, vertegenwoordigd in de werkgroep Architectuur, hebben als droom en doel om de grandeur maximaal terug te brengen. De werkgroep is actief richting de gemeente om welstandsregels te verscherpen. Richting eigenaren zet de werkgroep in op verduurzamen met behoud van alle stijlkenmerken. Om hun droom te verwezenlijken is veel support nodig.

Voor alle belanghebbenden en belangstellenden, eigenaren, bewoners, beleidsmakers, politici, organiseert  de werkgroep op zaterdag 25 juni 2022 een kijkdag. Een ieder die bij wil dragen aan het behoud van de unieke schoonheid van dit Rotterdams erfgoed is van harte welkom.

De dag wordt ingeleid door architect Joris Molenaar, die over de unieke ontstaansgeschiedenis van de Mathenesserweg een boek schreef. Daarna kunnen eigenaren op tour door de straat om diverse voorbeelden te zien van reeds uitgevoerde verduurzamingen met behoud van de architecturale waarde. Voor politici en beleidsmakers is er na de lezing een historische tour door de straat.

Dromen van grandeur! Hoe mooi zou het zijn om in het verlengde van het gevelherstel dat gaande is van West Kruis tot en met Vier Ambacht, ook de gevels van de Mathenesserweg te behouden of zelfs in ere te herstellen?

Kijkdag Verduurzaming Mathenesserweg
Zaterdag 25 juni , 10. 00- 13.30 uur, Mathenesserweg 26.
Voor vragen of aanmelding (vereist): onzemathenesserweg@gmail.com